Kelava
Kelava
 
Kelava
Kelava P
Kelava
 
dimensioni
H 80 L 52 P 54 HS 46
2
0,35
21,00
1,05
Kelava
Kelava P
Kelava P
 
dimensioni
H 88 L 57 P 57 HS 48 HB 63
1
0,35
12,00
1,50
Kelava
Kelava P